Het Bestuur

Het bestuur van Meeuw jonge theatermakers bestaat uit 5 leden:

Ruud Glas – Voorzitter
Marco Hoekstra – Penningmeester
Marscha van der Vlies – Secretaris
Angelique Blekkink – Algemeen bestuurslid
Jelma Dekker – Algemeen bestuurslid