Verdwenen families

Hoe was dat, als zomaar een gezin verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog? Buurtgenoten of een familie in je dorp? Kinderen van je school, vriendjes, vriendinnetjes? Van de ene op de andere dag een leeg huis in je straat, een lege stoel in de klas, een vriend die je niet mee op hoefde te halen voordat je naar school fietste.

De verhalen en herinneringen hierover van acht ouderen die de Tweede Wereldoorlog als kind hebben meegemaakt vormen de levendige inspiratiebron voor de voorstelling ‘Verdwenen Families’.  Zestien jongeren vande Jeugdtheaterschool hebben hen geïnterviewd. Hun verhalen uit de oorlog worden door deze jonge acteurs weer tot leven gewekt onder leiding van regisseur Janneke De Haan. De sfeer, de emoties, de beelden uit de verhalen staan centraal, waarbij het thema ‘verdwijnen’ de rode draad vormt.

Het resultaat zal te zien zijn in de archieven in de kelder van Tresoar. Tussen de kasten, in de lange gangen waar de geschiedenis van Fryslân wordt bewaard. De geschiedenis, waar de Tweede Wereldoorlog deel van uitmaakt.

Het project is een initiatief van Theater na De Dam in Amsterdam, uitgevoerd door Meeuw | jonge theatermakers in samenwerking met Tresoar in Leeuwarden.

Speellijst

De voorstelling Verdwenen Families speelt tussen de archieven van Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden.

Speeldata
di   3 mei 19.00 uur (uitverkocht) en 21.00 uur (uitverkocht)
wo 4 mei 19.00 uur en 21.00 uur (uitverkocht)
vr  6 mei 19.00 uur (uitverkocht) en 21.00  uur

Wie doen er mee?

regie Janneke de Haan
met Larissa Boelsma, Cheyenne Nijboer, Minke Hoogenboezem, Jante Stekelenburg, Sara Talsma, Hannah Swart, Riemer v.d. Wal, Kamiel Klarenbeek, Merel Staalstra, Rémy Jamin, Rients Oppewal, Isabelle Vastrick, Evelien jager, Luna Wismeijer
vertellers Alphons Katan, Sjouke Hondema, Trienke Postma, Taylor Parkins, Els van Grunderbeek, de heer en mevrouw Kooistra,  de heren Sanders, Sijses en Nauta
vormgeving en techniek Geartsje van der Zee
marketing Hester Berkelmans, Jelma dekker
productie Coco de Haas
fotografie Wij zijn Kees
grafisch ontwerp Rob van Hoesel
buro Henny Postma
zakelijke en artistieke leiding Hilde Mulder

Pers

Het Friesch Dagblad interviewde regisseur Janneke de Haan.

De werkwijze alleen al geeft deze voorstelling zoveel extra’s en heeft enorm veel impact op de jongeren.”

Lees hier het hele artikel